ADMINISTRÁCIA       
 

Objednávka – pre Cestnú – Leteckú - Námornú dopravu

 
 
Názov (firma): 
Kontaktná osoba:
Adresa:
E-mail:
Telefón:
Fax:

Miesto nakládky: 
Dátum nakládky:  
Druh tovaru: 
Druh vozidla: 
ADR: 
Balenie: 
 T: M3: Paliet:
Miesto vykládky: 
Dátum vykládky:  
Preberajúci:  
Poznámka:  
S údajmi Vami uvedenými budeme zaobchádzať maximálne diskrétne, výlučne len pre účely na ktoré sú určené a nebudú nami poskytované nijakej tretej osobe.

HOME
BAKUS - AGRO
BAKUS - Clean
BAKUS - TRANS
Cestná nákladná preprava
Letecká preprava
Námorná preprava
Kombinovaná preprava
Špeciálne práce
O spoločnosti
e-Shop
Fotogaléria
Objednávka dopravy
Kontakt
Novinky...
20.5.2019
Aurel Stodola 11. mája 1859, Liptovský Mikuláš 25. decembra 1942, Zürich, Švajčiarsko prof. Ing. a bc. Aurel Bohuslav Stodola, Dr. h. c. bol slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín a učiteľ Alberta Einsteina Bez Einsteina by nebola teória relativity. No bez Stodolu by nebol Einstein

11.9.2017
Ponúkame: Špedíčné služby, Cestnú nákladnú prepravu - vlastné vozidlá, Letecká preprava tovaru, Letecké preprava osôb, Námorná preprava tovaru, Kusové zásielky, Kuriérne zásielky, Preprava ADR tovaru 1-6 8-9, Preprava Nadrozmerného tovaru, Skladovanie, Rozvoz tovaru zo skladov, Express dellivery,
Hľadanie...

Pokročilé hľadanie


 

[ HOME | BAKUS - AGRO | BAKUS - Clean | BAKUS - TRANS | O spoločnosti | e-Shop | Fotogaléria | Objednávka dopravy | Kontakt ]
© 2019, Bakus, s.r.o.