Bakus, s.r.o. - Objednávka dopravy
ADMINISTRÁCIA       
 

Objednávka – pre Cestnú – Leteckú - Námornú dopravu

 
 
Názov (firma): 
Kontaktná osoba:
Adresa:
E-mail:
Telefón:
Fax:

Miesto nakládky: 
Dátum nakládky:  
Druh tovaru: 
Druh vozidla: 
ADR: 
Balenie: 
 T: M3: Paliet:
Miesto vykládky: 
Dátum vykládky:  
Preberajúci:  
Poznámka:  
S údajmi Vami uvedenými budeme zaobchádzať maximálne diskrétne, výlučne len pre účely na ktoré sú určené a nebudú nami poskytované nijakej tretej osobe.

HOME
BAKUS - TRANS
Cestná nákladná preprava
Letecká preprava
Námorná preprava
Kombinovaná preprava
Špeciálne práce
www.Deratizeri.eu
O spoločnosti
Fotogaléria
Objednávka dopravy
Kontakt
Novinky...
Hľadanie...

Pokročil? hľadanie


 

[ HOME | BAKUS - TRANS | www.Deratizeri.eu | O spoločnosti | Fotogaléria | Objednávka dopravy | Kontakt ]
© 2024, Bakus, s.r.o.